Home / Het Domein / Historie
v

Histoire van het domein

Home / Het Domein / Historie

De geschiedenis
van Essendiéras

Op een van de hoogste heuvels van de Dordogne met een schitterend uitzicht over de vallei van de Isle, begrensd door de rivier de Loue en de Haut-Loue ligt ons Domaine d’Essendiéras.

Nadat wij het in 1999 in deplorabele staat overgenomen hebben, zijn we begonnen met de restauratie van dit fraaie franse cultuurgoed.

Ook de bedrijfseconomische dragers van het domein zijn door de eeuwen heen wisselend geweest. Werd er in de XIXe eeuw bijvoorbeeld tabak en wijn verbouwd; de oude tabakszolders in de bijgebouwen zijn nog steeds intact, zijn deze activiteiten na de eerste wereldoorlog door een gebrek aan personeel vervangen door een boerenbedrijf met vee en akkerbouw. De vorige eigenaar Sylvain Floirat heeft in de zestiger jaren vele bossen gekapt en van het domein één van de grootste appelboomgaarden van Europa gemaakt.Het totale landgoed heeft een oppervlakte van 360 ha en bestaat uit een 7-tal boerderijen met schuren, een tiental arbeiderswoningen en wordt in het centrum gedomineerd door een XVIe- en een XIXe-eeuws kasteel met bijgebouwen als stallen, schuren, beheerderswoningen, een groot park en een oranjerie. Van oudsher is het altijd een agrarisch domein geweest waar door de tijden heen zeer bekende Franse families vaak met een culturele of politieke achtergrond gewoond hebben.

De orkaan van 26 december 1999 leidde tot het faillissement van de reeds verouderde boomgaard. Omdat wij het als nieuwe eigenaren van belang achten dat dit cultuurgoed ook voor de toekomst in authentieke staat kan blijven bestaan, hebben wij het failliete fruitbedrijf overgenomen en de agrarische activiteiten omgevormd. In totaal hebben we meer dan 250.000 bomen teruggeplant. Veel gebouwen bevonden zich in een vervallen staat. Het XIXe eeuwse kasteel stond al bijna 20 jaar leeg. Sinds 1999 hebben we reeds 44 gebouwen gerestaureerd en een nieuwe functie gegeven. Ook zijn er nog een tiental gebouwen die we de komende jaren zullen opknappen.